Miten ajokortti hankitaan

Ajokortin hankkiminen


Ajokortin hankkiminen alkaa ilmoittautumisesta autokoulun B-peruskurssille. Kurssin alussa teemme opetussopimuksen missä sovimme opetuksen toteuttamisesta ja kurssin maksuehdoista. Opetus on mahdollista maksaa myös erissä opetuksen edetessä.


Autokoulun alkuvaiheessa on sinun toimitettava ajokorttilupahakemus Ajovarmalle. Liitteeksi siihen tarvitset kaksi passikuvaa, jos et ole lähiaikoina jo niitä esim. passia varten toimittanut. Lisäksi tarvitset lääkärintodistuksen ajokorttia varten, tähän käy nuorison terveystodistus , jos ei ole viittä (5) vuotta vanhempi.


Teoriaopetusta pidetään 2-3 oppitunnin jaksoissa. Ajo-opetus voidaan aloittaa kun teoriatunti B1 on käyty.


Ajo-opetus aloitetaan helpossa ympäristössä esim. parkkipaikalla auton käsittelyharjoituksilla. Kun auton mitat ja hallinta on hallussa siirrytään sitten liikenteeseen, vähempiliikenteisille alueille, missä opiskelemme ajoneuvon hallintaa ja perusliikennesääntöjä. Ajo-opetuksen edetessä siirrymme sitten pikkuhiljaa vilkaampaan liikenneympäristöön. Lopuksi olemme saavuttaneet riittävät tiedot ja taidot joilla tulemme selviämään liikenteessä.


Kun teoriaopetus on käyty voit mennä teoriakokeeseen. Teoriakokeen voi suorittaa kun ajokorttilupa on hyväksytty. Teoriakokeen voi aikaisintaan suorittaa kuukautta ennen 18-vuotissyntymäpäivää. Teoriakokeessa on 50 liikennetilannekysymystä (kuvat) ja 10 teoriakysymystä. Hyväksytyn teoriakokeen jälkeen voidaan varata sinulle aika ajokokeeseen.


Hyväksytyn ajokokeen jälkeen olet valmis itsenäisesti liikenteeseen, itsenäiseen harjoitteluvaiheeseen.


Noin kuukauden kuluttua ajokortin saamisesta sinun tulee suorittaa Harjoitteluvaihe. Siinä palaamme ajokokeessa saamaasi palautteeseen sekä kehityskohtiin. Harjoitteluvaihe sisältää yhden yksilöajotunnin palauttavaa ajoa, yhden teoriaopetustunnin, missä pohditaan ensimmäisiä kokemuksia kuljettajana ja suunnitellaan ryhmäajotunnin reitti. Ryhmäajotunnilla pohditaan yhdessä erilaisia vastaan tulevia tilanteita. Matkan jälkeen arvioidaan omaa ja toisten suorituksia.


Aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua ajokokeesta on mahdollista suorittaa syventävän vaiheen opetus. Tavoitteena on syventää vastuullisen kuljettajan perustaitoja turvallisen, sosiaalisen ja ekologisen ajamisen näkökulmista. Syventävävaihe koostuu yksilöllisestä ja ryhmäopetuksesta. Teoriaopetusta on neljä tuntia ja ajo-opetusta neljä tuntia. Viimeistään nyt on sinulla oltava pimeän ajon koulutus käytynä.


Harjoitteluvaihe ja syventävävaihe on käytävä kahden vuoden sisään perusvaiheen jälkeen.


Näitten oppien ja vaiheitten jälkeen saat varsinaisen ajokortin, mikä on voimassa 15 vuotta.