B-kurssi Harjoitteluvaihe

HARJOITTELUVAIHE AUTOKOULUSSA

Perusvaiheen jälkeen seuraava autokoulun vaihe on harjoitteluvaihe. Opetusta on yhteensä kolme tuntia. Yksi yksilöajotunti, missä käydään läpi kuljettajatutkinnosta saatu palaute ja ensimmäiset kokemukset kuljettajana.

Teoriaopetusta on yksi oppitunti

B20 Palautejakson ryhmäoppitunti

• Ensimmäiset kokemukset kuljettajana

• Oppimispäiväkirja

• Harjoitteluvaiheen jatko

• Ryhmäajotunti

Lisäksi on ryhmäajotunti (2-4 oppilasta)

• Matkan suunnittelu

- Riskien tunnistaminen ja välttäminen

- Taloudellinen ajaminen

• Matkan toteuttaminen

• Matkan arviointi

- Riskien tunnistaminen ja välttäminen

- Taloudellinen ajaminen