B-kurssi Perusvaihe

PERUSVAIHE AUTOKOULUSSA

Perusvaiheen B-kurssin voi aloittaa autokoulussa kun on täyttänyt 17 vuotta.

Suositeltavaa on varata aikaa autokoulun käymiseen 3-6 kuukautta.


TEORIAOPETUS

Teoriaopetusta on B-kurssin perusvaiheessa 19 oppituntia (á 45min), jos sinulla ei ole aikaisempaa ajokorttia.

SAKL opetussuunnitelman mukaiset teoriaoppitunnit ovat seuraavat:

B1 Kuljettajaopetus ja oppiminen

B2 Auto ja sen käsittely

B3 Auton käyttäytyminen ja varusteet

B4 Vastuullisen kuljettajan perustaidot

B5 Liikenteen vuorovaikutus

B6 Liikenneympäristö ja liikenteenohjaus

B7 Ajaminen taajamaliikenteessä

B8 Risteysajo - Ajolinjat

B9 Risteysajo - Ajovuorot

B10 Ajaminen maantieliikenteessä

B11 Ohittaminen

B12 Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa: sateella ja pimeässä

B13 Ajaminen vaikeissa keliolosuhteissa: liukkaalla

B14 Matkan suunnittelu

B15 Ennakointi – vaaratilanne – onnettomuus

B16 Ajamisen sosiaalisuus ja ekologisuus

B17 Ajotehtävä ja oman tilan hallinta

B18 Ajokunto ja sen hallinta

B19 Auto ja oman tilan hallinta

Jos sinulla on jo A1-, A2- tai A-ajokortti, sinun ei tarvitse osallistua oppitunneille B4 - B9. Tällöin teoriaopetuksen määrä on 13 oppituntia

Jos sinulla on AM120- tai AM121-ajokortti sinun ei tarvitse osallistua oppitunneille B8 ja B9. Tällöin teoriaopetuksen määrä on 17 oppituntia.

On kuitenkin suositeltavaa osallistua kaikille oppitunneille.


AJO-OPETUS

Ajo-opetus voidaan aloittaa, kun B1 teoriatunti on käytynä.

Ajo-opetusta on perusvaiheessa vähintään 18 tuntia. Ajo-opetukseen sisältyy vaikeissa olosuhteissa ajamisen osuudet, yksiajotunti pimeällä ja yksi ajotunti ajoharjoitteluradalla liukkaissa olosuhteissa.

Pimeäajon harjoitukset ennen ajokoetta on suoritettava silloin kun ajokoe on joulu-, tammi-, tai helmikuussa.

Pimeäajon harjoitukset suoritetaan jo perusvaiheessa, mikäli ajo-opetusta ajokorttia varten on loka-maaliskuun aikana.